Hoe werkt een waterontharder / ontkalker / verzachter

Hoe werkt een waterontharder eigenlijk? Is dat een vraag die je bezighoudt? Dan kan je hier het antwoord hierop vinden. Wanneer je hard water hebt en daar graag iets aan wilt doen, dan kan dat op deze manier. Dan is het wel eerst belangrijk om te weten waar het eigenlijk precies over gaat. Het verschil tussen hard water en zacht water is bijvoorbeeld lang niet altijd duidelijk. Aan de hand van de kennis die je op deze plek opdoet is dat goed op te lossen. Er zijn ook verschillende technieken die een rol hierin spelen. Meer informatie op www.waterontharder-specialist.be.

Het verschil in water

Om te leren hoe een waterontharder werkt, is het eerst van belang om te begrijpen hoe het water in elkaar zit. Dat betekent dus bijvoorbeeld st je het verschil tussen hard water en zacht water moet leren kennen. In ieder geval gaat dit om de mate van kalk die erin te vinden is. Hoe meer kalk, hoe harder het water is. Om hier iets aan te doen moet dus het kalkgehalte worden teruggedrongen. Dit is precies ook de reden waarom een waterontharder ook wel een ontkalker genoemd wordt. Dit verklaart in ieder geval alvast een deel van het verhaal.

Verschillende methodes te gebruiken

Het is goed om te weten dat op de vraag hoe een waterontharder werkt niet één sluitend antwoord te geven is. Er zijn namelijk verschillende technieken die allemaal van waarde kunnen zijn als het gaat om het ontharden van water. Het is goed om alle technieken afzonderlijk van elkaar te bespreken. Op die manier is te bepalen welke techniek het best gebruikt kan worden. Er zijn verschillende redenen waarom er verschillende technieken zijn, Daarom is het dus ook goed om alle kennis hierover op te doen. Dat maakt het ook gemakkelijker voor jezelf om de juiste keuze te maken.

Ontharden dankzij ionenuitwisseling

De bekendste methode om water te ontkalken is waarschijnlijk wel die waarbij ionenuitwisseling plaatsvindt. Dit is een methode waarbij een cilinder met harskorrels wordt gebruikt. In die cilinder vindt dan de daadwerkelijke uitwisseling plaats. Wat wordt er dan uitgewisseld vraag je je misschien af. Uiteindelijk is dit heel simpel. Enerzijds zijn er de calcium- en magnesiumionen in het water. Anderzijds zijn er de natriumionen in de harskorrels. Die worden uitgewisseld. Op die manier wordt het water flink minder hard. Deze methode klinkt misschien op papier ingewikkeld. Het is echter juist heel gemakkelijk. Dit verklaart ook de populariteit ervan.

Goed onderhoud is nodig

Er is wel een belangrijke mits te koppelen aan deze methode van waterontharder gebruik. Wanneer je de cilinder met de harskorrels gebruikt, dan zullen de korrels op enig moment verzadigd raken. Er zijn dan geen ionen meer die uitgewisseld kunnen worden. Dit hoeft geen probleem te zijn, mits er tijdig onderhoud wordt gepleegd. Het verversen van de korrels en het reinigen van de cilinder zijn dan precies de stappen die je moet zetten om te zorgen dat alles weer gewoon naar behoren gaat werken. Dit hoeft niet heel lastig te zijn om te doen. Zorg dat je er tijdig bij bent.

De techniek van omgekeerde osmose

Een iets ingewikkeldere techniek, die wel ook goed werkt, is die van omgekeerd osmose. Als de vraag gesteld wordt hoe een waterontharder werkt, dan kan het ook zijn dat dit antwoord gewenst is. Het gaat dan om een methode waarbij het water onder hoge druk flink gefilterd wordt op verschillende manieren. Ook hierbij is het doel om het water van de grote hoeveelheid kalk te ontdoen. Daarnaast worden bijvoorbeeld ook zouten en mineralen uit het water gefilterd. De methode kan dus op een bepaalde manier ook als grondiger worden gezien dan de andere methode.

Minder goed voor thuis

Ook voor de methode van omgekeerde osmose is een keerzijde te noemen. Deze waterontkalker werkt vooral goed bij grote toepassingen. Wanneer je bijvoorbeeld denkt aan het industrieel reinigen van het water, dan denk je vaak aan deze techniek. Voor thuis werkt dit minder goed. Dat komt onder meer ook omdat er meer onderhoud voor nodig is en het systeem wat ingewikkelder is. Om die reden is het dus ook zo dat de ionenuitwisseling vaak net wat gemakkelijker aan te leggen is in een woning. Alle reden om hier dus wel goed over na te denken bij de keuze.

Kiezen voor elektromagnetisme

Tot slot is er nog een derde methode. Ook dit kan een antwoord zijn op de vraag hoe een waterontharder werkt. Dan zijn er sterke magneten nodig. Die moeten in de waterleidingen hun werk doen. Je klemt ze om de leidingen heen en zet ze aan het werk. Het is dan zo dat het kalkgehalte van het water zou moeten veranderen. Het is een methode die relatief gemakkelijk toe te passen is. Het is immers niet veel meer dan het plaatsen van een reeks magneten rondom de waterleidingen. Er is verder ook geen onderhoud aan nodig.

Niet bewezen werking

Dat de werking van elektromagnetisme zo simpel klinkt is direct ook de keerzijde van deze methode. Het is namelijk zo dat er geen bewijs bestaat dat deze methode ook echt werkt. Er wordt zelfs sterk aan getwijfeld. Om die reden is het dus ook slim om goed na te denken of deze investering het wel waard is. Het is wel zo dat dit weinig kost om aan te leggen en te onderhouden. Aan de andere kant is er dus geen duidelijke verandering in de samenstelling van het water te constateren. Daarom is dit niet zo populair te noemen.

De conclusie

Het is relatief gemakkelijk om te bepalen welke optie de beste werking heeft. Het gaat dan natuurlijk om de ionenuitwisseling. Het is dus zo dat de ionen in het water wordt uitgewisseld met de ionen die in de harskorrels zitten. Aan de hand daarvan is het water flink te verzachten. Voor een effectieve methode die goed kan werken in elke situatie, is dit dus misschien ook wel de beste optie te noemen. Hou dit dus ook in het hoofd wanneer een methode moet worden gekozen. Dit maakt het grote verschil in de kwaliteit van het water.